Tax Consult SRL

Tax Consult SRL - Expert Contabil Suceava

Oferim servicii de contabilitate, expertize, audit, consultanţă fiscală

ⓘ Despre Noi

SC TAX CONSULT SRL - societate de contabilitate şi expertiză contabilă din municipiul Suceava, membră CECCAR.
Nicoleta CARP - expert contabil, consultant fiscal, auditor financiar, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), al Camerei Consultanților Fiscali (CCF) și al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)

Despre Tax Consult
Servicii Tax Consult

☑ Servicii Oferite


  • SERVICII COMPLETE DE CONTABILITATE
  • EXPERTIZE CONTABILE JUDICIARE ȘI EXTRAJUDICIARE
  • CONSULTANȚĂ FISCALĂ
  • AUDIT FINANCIAR
• Servicii complete de contabilitate, întocmirea şi depunerea declarațiilor periodice către diferitele instituții ale statului
• Întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare semestriale și anuale
• Servicii complete de evidenta a personalului si calcul al salariilor, impozitelor şi contributiilor aferente, precum şi întocmirea şi depunerea declaratiilor periodice specifice la instituțiile statului
• Participarea la întocmirea de expertize contabile în litigiile de drept fiscal și comercial, în calitate de expert parte
• Acordarea de asistenţă de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe
• Stabilirea impozitului pe profit anual, întocmirea și certificarea declarației anuale de impozit pe profit în conformitate cu prevederile Codului Fiscal
• Servicii de asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva actelor administrative fiscale
• Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale generale sau parțiale
• Efectuarea auditului financiar pentru Situațiile financiare întocmite de societăți la finele unui exercițiu financiar precum și exprimarea unei opinii asupra acestora prin emiterea Raportului de Audit.
Scopul nostru este să asigurăm în permanență servicii de calitate la cel mai înalt standard de profesionalism și exigență!

✉ Contactează-ne

Ne poti contacta prin:
Telefon: 0745.526.617
Email: [email protected]
Facebook: facebook.com/taxconsultsv


⚐ Adresa noastră:

- Strada Ștefăniță Vodă, Nr. 7
- Suceava, 720027
- S.C. TAX CONSULT S.R.L.
- Cod fiscal: 24756347